Årsredovisning & bokslut

Vi hjälper Dig att upprätta årsredovisning och årsbokslut. Årsredovisningen lämnas sedan till er revisor för revision.

Vi kan även rekommendera revisor, om så önskas. Vi samarbetar med väletablerade och kompetenta revisorer, som hjälper våra kunder med revisionen.